صفحه اصلی / معرفی اداره کل / معاونت قضایی و اجرای احکام

2 دیدگاه ها

 1. محمدصادق ندايي

  باتوجه به اينكه من روزها كار ميكنم براي امرار معاش خانواده ام درخواستم اين است كه لطف فرماييد ونامه شماره
  ۱۳۹۷۰۲۵۰۰۲۶۹۶۵۷۴ به شماره پرونده
  ۸۱۰۹۹۸۵۱۳۵۴۰۰۰۳۲
  به شماره بايگاني ۸۲۰۰۲۸
  بتاريخ تنظيم ۲۸/۱۱۱۳۹۷ رارسيگي وبه يتده وشعبه اول اجراي احكام انقلاب دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تربت جام ۷۵۶۶۰جواب نامه رابه ايشان وبنده ابلاغ فرانسيس
  قبلا ازمساعدت هاي شماتشكر ميكنم
  شماتشكرميكتنم.

  • ‏سلام عليکم
   سابقه اي از مکاتبه مورد نظر در پروند مشاهده نگرديده و در صورت نياز از مرجع محترم قضايي مربوطه پيگيري گردد ‎.

Skip to content