صفحه اصلی / پرسش های متداول

پرسش های متداول

۱-زمان ملاقات مدیر کل زندان‌های استان چه زمانی است؟

زمان های ملاقات با مدیر کل محترم زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان رضوی روزهای دوشنبه می باشد و برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۷۲۵۰۸۸۰ دفتر مدیر کل محترم تماس و نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.

 ۲-برنامه ملاقات زندان های مختلف چگونه است؟

برنامه ملاقات مراکز از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

برنامه ملاقات مراکز تامینی و تربیتی و حمایتی اداره کل زندان های خراسان رضوی

۳-اعطای ملاقات به خانواده زندانیان به چه شرایطی نیاز دارد؟

بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها به زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی انجام میشود. لذا مدیر داخله درخواست مددجویان را اخذ و پس از دریافت نظریه و احراز شرایط، داشتن حسن اخلاق و رفتار مناسب ملاقات حضوری  و ملاقات کابینی طبق دستورالعمل اعطاء ملاقات انجام می‌شود.

۴-اعطای ملاقات حضوری به زندانیان بر چه اساس صورت می‌گیرد؟

رضایت از نحوه رفتار زندانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و  اصلاحی در نظر گرفته شده (ملاقات بصورت ماهانه یکبار) برای تمامی زندانیان همچنین بدستور مقام محترم قضایی ملاقات به وکیل زندانیان و یا به خانواده آنان به‌صورت حضوری بر اساس تشخیص و دستور صادره ملاقات اعطا خواهد شد.

Skip to content