صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / بررسی تاثیر آموزش های گروهی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین سربازان وظیفه زندان ها

بررسی تاثیر آموزش های گروهی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین سربازان وظیفه زندان ها

خطرات ناشی از شیوه رفتارهای پرخطر در محیط های سربازی علاوه بر از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور، موجب تحمیل هزینه های پیش بینی نشده بر سازمان های متولی سربازان خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر آموزش های گروهی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین سربازان وظیفه زندان ها، مقایسه معناداری میزان رفتارهای پرخطر در بین دو گروه آزمایش و گواه و ارائه راهکارهای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر در میان سربازان اجرا شده است . جامعه آماری این پژوهش سربازان وظیفه اداره کل زندان های خراسان رضوی خواهد بود. به علت شیوه اجرای تحقیق که بصورت اقدام پژوهی و پیش آزمون پس آزمون می باشد، نمونه ها از میان سربازان مشغول به خدمت سربازی در زندان مرکزی مشهد انتخاب خواهند شد تا امکان اجرای دوره آموزشی بصورت جمعی برای آنها فراهم باشد. نمونه گیری ترجیحا بصورت تمام شماری خواهد بود اما در صورتیکه حجم جامعه آماری بیش از ۲۰۰ نفر باشد نمونه گیری بصورت اتفاقی بعمل خواهد آمد بگونه ای که ۲۰۰ نفر از سربازان سازمان زندان ها در پژوهش حضور داشته باشند. ابزار اندازه‎گيري داده‎ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد . نتایج بیانگر اینست که در کل وضعیت سربازان در این زمینه گرچه کاملا مطلوب نیست اما در مقام کنش شیوع چندان قابل توجهی از هیچ یک از رفتارهای پرخطر در بین سربازان دیده نمی شود .برخی از رفتارهای پرخطر شیوع بیشتری در بین جامعه آماری دارد برخی کمتر،آمادگی رفتار عصبانیت و افسردگیرفتار پرخطری است که بیش از همه در بین سربازان شایع است. برای استعمال سیگار و مواد مخدر نیز کمترین امادگی عمل وجود دارد. خالکوبی، مصرف الکل و روابط جنسی بدون ملاحظه مبتلا شدن به بیماری مقاربتی، نیز به میزان کمی در بین سربازان شایع است. دوره های آموزشی بر روی دانش و نگرش در بعد شناختی نسبت به همه رفتارهای پرخطر، پیامدهای انجام آن و راه های پیشگیری از آن ها اثربخش بوده است اما به دو دلیل بر روی نگرش عاطفی، آمادگی رفتار و کنش اثر  چندانی مشاهده نشد.یکی از دلایل عدم شیوع قابل توجه رفتارهای پرخطر بین سربازان حتی قبل از آموزش بوده است که نتایج پیش آزمون دو گروه آزمون و گواه نشان دهنده این مساله است و بنابراین هم قبل و هم بعد از آموزش کنش و آمادگی عمل نسبت به رفتارهای پرخطر میزان کمی داشته است. علت دیگری که باعث شده کنش های سربازان تحت تاثیر آموزه های دوره آموزشی قرار نگیرد، به این خاطر است که کنش فرایندی مرحله ای است و نیازمند آماده شدن پیش زمینه هایی چون دانش و نگرش است و تغییر آن به زمان بیشتری نیاز دارد.

درباره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

Skip to content