اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / گزارش / لیست منتخبین در مسابقات قرآن زندانيان مرد مرحله استانی

لیست منتخبین در مسابقات قرآن زندانيان مرد مرحله استانی

رتبه مکتسبه نام زندان نام و نام خانوادگی نام رشته
اول مشهد و-ز قرائت
دوم تربت جام الف-غ
سوم چناران م-ت
اول تربت حیدریه ع-پ اذان
دوم چناران الف-الف
سوم تایباد ق-ص
اول تربت حیدریه م-ن حفظ ۱ جزء
دوم تربت جام ع-د
سوم چناران ن-ش
اول تربت جام الف-ح حفظ ۳ جزء
دوم سرخس ع-خ
سوم تربت حیدریه ب-س
اول چناران م-ك حفظ  

 ۵   جزء

دوم تربت جام س-ش
اول تایباد الف-ي ۱۰ جزء
اول تربت جام م-ح ۱۵جزء
اول تربت حیدریه الف-م  ۲۰جزء
اول تربت حیدریه ج-س حفظ

کل قرآن

دوم سبزوار ق-پ
اول تربت جام ع-و درک مفاهیم
دوم قوچان ر-ج
سوم تربت حیدریه م-ب

درباره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

Skip to content