اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / دیدار نوروزی مسئولین زندان با رئیس دادگستری ، دادیاران و برخی قضات شعبات دادگستری شهرستان نیشابور

دیدار نوروزی مسئولین زندان با رئیس دادگستری ، دادیاران و برخی قضات شعبات دادگستری شهرستان نیشابور

همزمان با سال نو و در راستای تعامل بیشتر با مراجع قضایی شهرستان ، رئیس اداره زندان به همراه جمعی از مسئولین واحدها با حضور در دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان با رئیس دادگستری و تعدادی از دادیاران و قضات شعبات دادسرا و دادگستری دیدار نمودند.