صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / مدیرکل زندانهای خراسان رضوی در دومین جلسه کمیته کاهش آسیب استان :تأکید برارتقاء کیفیت و کمیت برنامه ها در راستای کاهش آسیب

مدیرکل زندانهای خراسان رضوی در دومین جلسه کمیته کاهش آسیب استان :تأکید برارتقاء کیفیت و کمیت برنامه ها در راستای کاهش آسیب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی ؛ دومین جلسه کمیته کاهش آسیب استان در اداره کل برگزار گردید.

دراین جلسه جمشیدی مدیرکل زندانهای خراسان رضوی، جمعی از معاونین و روسای ستادی اداره کل حضور داشتند.

درابتدای این جلسه اهداف عملیاتی و گامهای مصوب شده از سوی سازمان به اعضاء اعلام و مقرر گردید هر حوزه از ستاد اداره کل و همچنین زندانهای تابعه در راستای موارد مذکور، گزارش فعالیتهای انجام گرفته را بصورت ماهیانه ارائه نمایند و همچنین در هر جلسه از برخی زندانهای استان نیز جهت ارائه گزارش دعوت بعمل آید.

سپس جمشیدی ضمن تبیین فرایند کار، از اعضاء کمیته خواست تا با جدیت و تلاش مضاعف و در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت برنامه ها و فعالیتهای مذکور و با هدف کاهش آسیب،  علاوه بر ثبت دقیق و کامل فعالیتها، بر اجرای کار نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

درباره روابط عمومی

Skip to content