اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدید مدیر کل زندانهای خراسان رضوی از زندان درگز

بازدید مدیر کل زندانهای خراسان رضوی از زندان درگز

جمشیدی مدیرکل زندانهای خراسان رضوی بهمراه کاظمی رئیس اداره حفاظت و اطلاعات،ممدوحی رئیس اداره فنی مهندسی  وخانم نبی زاده نماینده سازمان برنامه و بودجه استان  از زندان درگز بازدید نمودند.

در ابتدا این بازدید حسن مزرجی رئیس زندان درگز ضمن عرض خیرمقدم  از اقدامات انجام گرفته در زمینه های مختلف همچنین درخصوص پروژه درحال ساخت زندان جدید گزارشی ارائه نمود.

درادامه جمشیدی وهیئت همراه از تمام اندرزگاهها واماکن زندان بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وبررسی  مشکلات مطروحه دستورات لازم رادر جهت حل مسائل آنان صادرنمود .

همچنین جمشیدی به همراه رئیس زندان ونماینده سازمان برنامه وبودجه با حضور در فرمانداری شهرستان درگز با فرهادی فرماندار شهرستان دیدارووضعیت پروژه در حال ساخت زندان جدید را موردبررسی قرار داده و سپس با حضور مختاریان رئیس دادگستری و دلخواه دادستان شهرستان درگزاز پروژه زندان جدید بازدیدوازنزدیک درجریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه قرارگرفته ودرجهت تسریع در خصوص فعالیتهای پیشرو پروژه دستورات مقتضی را ارائه نمودند.

درباره روابط عمومی

Skip to content