اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / ‏ اعطای ۶۷۹ روز مرخصی عید سعید غدیرخم به مددجویان واجدشرایط در زندان ‏گناباد

‏ اعطای ۶۷۹ روز مرخصی عید سعید غدیرخم به مددجویان واجدشرایط در زندان ‏گناباد

 به گزارش روابط عمومی زندان گناباد ،  به منظور  اجرایی نمودن  مفاد بخش نامه مرخصی عید غدیر شورای طبقه بندی در زندان گناباد تشکیل گردید.

در این راستای پس از بررسی پرونده مددجویان با حضور دادستان بنی اسدی از حوزه قضایی گناباد و تمامی اعضاء با توجه به احراز شرایط  مندرج در بخش نامه و سپردن تامین مناسب تعداد ۹۷ نفر از مددجویان واجد شرایط در زندان گناباد توانستند از ۶۷۹ روز مرخصی اعطایی قوه قضائیه به مناسب عید فرخنده سعید غدیر خم  بهره مند گردند .

درباره روابط عمومی

Skip to content