اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / دیدار رئیس و تنی چند از کارکنان زندان با فرمانده جدید سپاه ناحیه قوچان ‏

دیدار رئیس و تنی چند از کارکنان زندان با فرمانده جدید سپاه ناحیه قوچان ‏

به منظورایجاد ارتباط موثر و همکاری و تعامل سازنده با سایر مسئولین و روسای ادارات شهرستان و درراستای تجلیل وقدردانی ازخدمات وفعالیّتهای سبز پوشان سپاه ناحیه قوچان جلسه و نشستی به همین منظوروبا حضوررئیس ، جمعی ازمسئولین زندان، مدیرعامل انجمن حمایت اززندانیان ورئیس ثبت اسناد واملاک شهرستان با فرمانده جدید سپاه ناحیه قوچان برگزارگردید .

درابتدای این جلسه شاکری ، سرپرست زندان با اشاره به ظرفیت ها وامکانات مطلوبی که سپاه پاسداران دراختیاردارد مانند( نیروی مردمی بسیج) برانجام بیش از پیش کارهای فرهنگی وتوسعه وتقویت برنامه های فرهنگی دربین شهروندان شهرستان به منظورپیشگیری ازوقوع جرم وکاهش نابه هنجاریهای اجتماعی تاکیدکرد .

درادامه سرهنگ زرقانی فرمانده جدید سپاه ناحیه قوچان نیزضمن تقدیروتشکرازحضورتمامی میهمانان درجلسه ، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده درحوزه زندانبانی براهمیت کارجهادی وخدمت شایسته ودرخورمنزلت مردم عزیزایران اسلامی تاکیدکرده وخاطرنشان کرد انجام کاردرست و مورد رضای خداوند برای مردم قطعا زمینه سازایجاد امیددربین آنان خواهد بود .

وی درخاتمه ابرازامیدواری کرد که با همکاری و تعامل سازنده طرفین بتوانیم گام های موثرتری درخصوص موارد مطرح شده برداریم .

درباره روابط عمومی

Skip to content