اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / بازدید شبانه قضات دادگستری شهرستان از زندان ‏درگز ‏

بازدید شبانه قضات دادگستری شهرستان از زندان ‏درگز ‏

در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به پرونده های قضایی زندانیان مختاریان ریاست دادگستری ، دلخواه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ، قربانی مقدم رئیس دادگاه بخش لطف آباد بهمراه تعدادی از قضات  با حضور در زندان به صورت چهره به چهره بازندانیان گفتگو کردند.

 در این بازدید شبانه که بمدت دو ساعت بطول انجامید تمامی زندانیان متقاضی با قضات مربوطه عرض حضوری داشته و قضات با بررسی مشکلات قضایی آنها دستورات لازم را جهت پیگیری و رفع مشکلات صادر نمودند.

درباره روابط عمومی

Skip to content