اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / شروع بکار اولین کارگاه اشتغال خارج از زندان جهت ‏زندانیان نسوان در زندان درگز ‏

شروع بکار اولین کارگاه اشتغال خارج از زندان جهت ‏زندانیان نسوان در زندان درگز ‏

برای اولین بار مرکز حرفه آموزی و اشتغال بکار(کارگاه خیاطی) جهت زندانیان زن در این شهرستان با حضور مسئولین شهرستان راه اندازی وشروع به فعالیت نمود .

حسن مزرجی رئیس زندان با ارائه گزارشی اظهار داشت : توجه به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان باعث ایجاد انگیزه و همچنین ترغیب آنان جهت کمک به  تامین مخارج خانواده ودرنهایت توانمند سازی وبازگشت سعادتمندانه به خانواده واجتماع خواهد شد.

وی افزود : این کارگاه با مشارکت دونفر از خیرین واداره زندان شهرستان موردبهره برداری قراگرفت که درحال حاضر تعدادهفت نفراز زندانیان نسوان که شرایط لازم جهت اشتغال را داشتند  با مساعدت مقامات قضایی روزانه به مرکز فوق الاشاره اعزام میشوند.

درباره روابط عمومی

Skip to content