صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدید شبانه جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد

بازدید شبانه جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد؛ جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی باتفاق کاظمی رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای استان بطور سرزده از زندان مرکزی مشهد بازدید نمودند.

رحیمی معاون زندان مرکزی مشهد که در این بازدید مدیر کل زندانهای استان  را مشایعت می نمود دراینباره گفت: مدیر کل  زندانهای استان ابتدا با حضور در دارالقرآن  با زندانیانی که درحال آموزش و قرائت قرآن بودند دیدار نمود.

اکبریان رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان نیز که در این بازدید حضور داشت گزارشی از فعالیت های دهه اول محرم در زندان راارائه نمود.

جمشیدی در ادامه بازدید خود ضمن حضوردر جمع کارشناسان اعزامی از اداره تبلیغات اسلامی مشهد و مبلغین فرهنگی با آنان به گفتگو پرداخت.

مدیر کل زندانهای استان در ادامه بازدید شبانه خود باتفاق جمعی از مسئولین  زندان ازمراسم عزاداری زندانیان اندرزگاه های ۴ و ۶  بازدید نمود.

درباره روابط عمومی

Skip to content