اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / با همکاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان و واحد بهداشت و درمان زندان صورت گرفت :‏ برگزاری کارگاههای آموزشی هپاتیت و ایدز و بیماریابی سل در زندان نیشابور

با همکاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان و واحد بهداشت و درمان زندان صورت گرفت :‏ برگزاری کارگاههای آموزشی هپاتیت و ایدز و بیماریابی سل در زندان نیشابور

در راستای ارتقای سطح آگاهی مددجویان با روش های ابتلا به بیماریهای هپاتیت، ایدز، کارگاههای آموزشی ویژه مددجویان دارای سابقه رفتارهای پرخطر و نیز بیماریابی سل در زندان نیشابور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی زندان نیشابور، با همکاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان با واحد بهداشت و درمان زندان، کارگاههای آموزشی با حضور کارشناسان این دانشکده در خصوص روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری های هپاتیت و ایدز بصورت جداگانه در زندان نیشابور برگزار شده که تعداد ۳۰ نفر از مددجویان دارای رفتارهای پرخطر مورد آزمایش هپاتیت و از تعداد ۱۰۰ نفر از مددجویان ضمن مشاوره، آزمایش ایدز بعمل آمد. در همین راستا بیماریابی فعال سل نیز جهت ۴۰ نفر از مددجویان مشکوک به این بیماری انجام شد.

درباره روابط عمومی

Skip to content