صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / آزادی ۱۰ نفر از زندانیان در بازدید هیئت قضایی از زندان مرکزی مشهد ‏

آزادی ۱۰ نفر از زندانیان در بازدید هیئت قضایی از زندان مرکزی مشهد ‏

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد ؛ آذری رئیس دادگستری  بهمراه شمس دادستان شهرستان فریمان ، محمدزاده رئیس دادگستری شهرستان کلات ،همچنین بیش از ۲۰ نفر از قضات دادگاه های حقوقی و اجرای احکام مدنی به سرپرستی حجه الاسلام بصیری معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد ، ضمن بازدید از زندان با زندانیان دیدار نمودند.

رحیمی و  خادمی جانشین ومعاون قضایی و اجرای احکام زندان مرکزی مشهد ، دراین بازدید هیئت های قضایی شهرستان ها ، مجتمع امام خمینی (ره ) و اجرای احکام مدنی را مشایعت می نمودند.

رحیمی  جانشین زندان مرکزی مشهد در اینباره افزود:دراین بازدید بیش از ۳۰۰ نفر از زندانیان با روسای دادگستری ،دادستان ها  وقضات شعب دادگاه های حقوقی و دادیاران اجرای احکام مدنی از نزدیک دیدار نمودند و به درخواست های آنان رسیدگی گردید.

نکته قابل توجه در بازدید اخیر توسط هیئت قضایی شهرستان فریمان که دررسیدگی به پرونده بیش از ۷۰ نفر از زندانیان آن شهرستان صورت گرفت فراهم شدن موجبات آزادی ۱۰ نفر از زندانیان حوزه قضایی مذکور و موافقت با درخواست مرخصی  ۱۹ زندانی جهت اخذ رضایت شاکی و ایام محرم بود.

شایان ذکر است پاسخگویی به سئوالات حقوقی زندانیان و نحوه و چگونگی قبولی اعسار و پذیرش وثیقه محکومین مالی ازنکات مهم این بازدید بود.

رحیمی معاون زندان مرکزی مشهد از بازدید بیش از ۶۰۰ نفر ازمعاونین دادستان مرکز استان و شهرستان ها،روسای دادگستری های شهرستان های تابعه ،  قضات دادگاه ها ، بازپرسین و دادیاران  دادسراها از ابتدای سالجاری تاکنون اززندان مرکزی مشهد خبر داد، وی دراین رابطه افزود:

این بازدیدها مطابق جدول تعیین شده از سوی اداره کل دادگستری خراسان رضوی صورت می پذیرد که مجتمع های قضایی مشهد می بایست برابر برنامه تعیین شده از زندان مشهد بازدید و با زندانیان از نزدیک دیدار نمایند ضمن اینکه حوزه های قضایی شهرستان های تابعه از جمله فریمان ، کلات و طرقبه ،شاندیز، دراین بین بیشترین بازدید را از زندان مرکزی مشهد بخود اختصاص داده اند.

درباره روابط عمومی

Skip to content