اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / رسیدگی به مسائل قضایی مددجویان با حضور نوبه ای قضات در زندان نیشابور

رسیدگی به مسائل قضایی مددجویان با حضور نوبه ای قضات در زندان نیشابور

در راستای رسیدگی به درخواستها ، تقاضاها و مسائل قضایی زندانیان، دادستان، قضات محاکم کیفری و حقوقی، بازپرسان، دادیاران دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان  با حضور در زندان به مشکلات قضایی مددجویان رسیدگی نمودند.

به گزارش روابط عمومی محمد رضا رجبی ، رئیس اداره زندان نیشابور، با بیان اینکه یکی از راههای کاهش جمعیت کیفری زندان و آشنایی قضات با زندان و مشکلات موجود، بازدیدهای نوبه ای و موردی قضات و سایر مسئولان قضایی از اندرزگاهها می باشد افزود: برابر برنامه تنظیمی از سوی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور مقرر گردید با حضور مراجع قضایی در زندان، نسبت به عرض حضوری و رفع مشکلات قضایی زندانیان اقدام گردد.

شایان ذکر است طبق برنامه اعلام شده؛ دادستان شهرستان، تعدادی از قضات محاکم کیفری و حقوقی، بازپرسان، دادیاران حوزه های قضایی نیشابور در معیت مسئولین زندان بصورت نوبه ای در زندان حاضر و مددجویان بصورت چهره به چهره با آنان دیدار و مسائل قضایی خود را مطرح نموده و راهکارهای لازم جهت حل مشکلات قضایی زندانیان ارائه گردید.

درباره روابط عمومی

Skip to content