صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / سه انتصاب در زندانهای استان خراسان رضوی

سه انتصاب در زندانهای استان خراسان رضوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی ؛ جمشیدی مدیر کل زندانهای استان درسومین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۸ آقایان علی بیات ، احمد انتظاری و مرتضی فدایی را به سمت های مدیر زندان تربت جام ، مدیر زندان تربت حیدریه و سرپرست زندان تایباد منصوب نمود.

شایان ذکر است در متن نامه ابلاغ ارسالی؛ همت در جهت اصلاح و تربیت مجرمین، بزهکاران و بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه اسلامی و کانون خانواده ،طبقه بندی و تفکیک زندانیان ،ایجاد فضای مناسب و کافی جهت اجرای برنامه های اصلاحی ، تربیتی و فرهنگی و زمینه سازی برای اشتغال مولد ، حرفه آموزی ، کاردرمانی و روان درمانی آنان، همچنین پیگیری وضعیت قضایی متهمین ، بررسی راهکارهای مناسب جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان و مهیا نمودن محیط کاری سالم توأم با نشاط برای همکاران خدوم و زحمتکش زندانها از جمله مهمترین محورهای مورد تأکید مدیر کل زندانهای استان در این ابلاغ می باشد.

درباره روابط عمومی

Skip to content