اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / اعطای ۴۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان خانواده های مددجویان ‏زندان تایباد

اعطای ۴۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان خانواده های مددجویان ‏زندان تایباد

نایب رئیس انجمن حمایت زندانیان تایباد از توزیع ۴۰۰ سبد لوازم التحریر در بین بیش از ۲۴۰ خانواده تحت پوشش این مرکز در بهار علم و تربیت و فصل  مدارس خبر داد.

وی افزود: ارزش ریالی این کالاها جمعا مبلغ ۲۰۰ میلیو ن ریال می باشد.

مرتضی فدایی  در این خصوص گفت: متاسفانه فرزندان خانواده هایی همچون زندانیان، سال تحصیلی جدید را در غیاب سرپرست خانواده آغاز می کنند اما مادران نباید وظیفه خطیر خود در نبود پدر خانواده را فراموش کنند و می بایست شرایط را بگونه ای فراهم کنند که کوچکترین خدشه ای در روند تحصیلی فرزندانشان به وجود نیاید.

فدایی سرپرست زندان و نایب رئیس انجمن حمایت زندانیان تایباد با اشاره به اصل شخصی بودن مجازات بیان داشت: اصل شخصی بودن مجازات به معنای این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصرا دامن گیر شخص مجرم شده و به خانواده و نزدیکان وی سرایت نکند.

وی افزود: یکی از اهداف تاسیس مراکز حمایتی همچون مراکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج و هم چنین انجمن حمایت زندانیان نیز دست یابی به همین اصل شخصی بودن مجازات که از ارکان نظام قضائی کشور نیز هست می باشد.

درباره روابط عمومی

Skip to content