صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدید معاون دادستان کل کشور درمعیت دادستان مرکز استان از زندان ‏مرکزی مشهد

بازدید معاون دادستان کل کشور درمعیت دادستان مرکز استان از زندان ‏مرکزی مشهد

مدیر کل زندانهای خراسان رضوی : حضور مقامات عالی دستگاه قضائی کشور درزندانها حاکی ازعزم واراده ­ی جدی قوه­ ی قضائیه دررسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان  است.

جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از حضور خرم آبادی معاونت دادستان کل کشور و نیزدرودی دادستان مرکز استان در جمع مددجویان زندان مرکزی مشهد،این حضور را نشان ازعزم واراده ی دستگاه قضائی کشور درتوجه ویژه به زندانها خواند.

وی دیدارچهره به چهره­ ی مسئولین عالی رتبه­ی قضائی کشوربا زندانیان را مایه­ ی دلگرمی وپرفروغ شدن نور امید دردلهای آنان خوانده و با اشاره به  دقت نظروپیگیری موضوعات مختلف توسط معاون دادستان کل کشور، توصیه های این مقام قضائی را راه گشا توصیف کرد.

مدیر کل زندانهای خراسان رضوی همچنین اظهارداشت :موضوع پاسخگویی وتکریم ارباب رجوع ورأفت اسلامی ازدیر بازسرلوحه­ ی کارکنان خدوم وپرتلاش زندانهادرسراسر استان قرارگرفته ،لیکن دیدارمسئولین قضائی بازندانیان تاثیری مضاعف درارتقای روحیه­ ی­ آنان دارد.

وی بااشاره به حضور مکرر ومستمر قضات وروسای حوزه های مختلف قضائی درزندان ها وحل وفصل مسائل قضائی زندانیان ازنزدیک،آن را حرکت جهادی وهدفمند وروبه جلوتوصیف کرده که موجبات کاهش جمعیت کیفری در زندانها را فراهم می نماید.

درباره روابط عمومی

Skip to content