صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / باحضور مدیر کل زندانهای استان خراسان رضوی برگزارشد؛ نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات وچالش ها ی پیش رو در زندان مرکزی ‏مشهد ‏

باحضور مدیر کل زندانهای استان خراسان رضوی برگزارشد؛ نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات وچالش ها ی پیش رو در زندان مرکزی ‏مشهد ‏

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد؛ نشست هم اندیشی باهدف بررسی مشکلات واحدهای مختلف زندان مرکزی مشهد و باحضور مدیر کل زندانهای خراسان رضوی  درجمع مدیریت ،معاونین ،مسئولین واحد های نظارتی وروسای اندرزگاه های زندان مرکزی مشهد درمحل سالن اجتماعات این زندان برگزار شد.

جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یادشهدا وامام شهیدان به ذکر مسائل مهمی که ازآن بعنوان دغدغه های خود درحوزه­ ی زندانبانی یادکرد، پرداخت.

مدیر کل زندانهای استان ضمن تشکر وقدردانی اززحمات مدیر،معاونین وسایر مسئولین زندان مرکزی مشهد، برخی ازمشکلات وچالش های پیش روی زندانها رابرشمرده ودرمواردی نیز راهکاری مرتبط راتبیین وارائه­ ی طریق نمود.

وی سیاست های قوه­ قضائیه راباگذشته متفاوت توصیف کرده وبرلزوم تغییر وتحول درحوزه­ ی زندانهای استان تاکید داشت.

جمشیدی هریک ازاندرزگاه های زندان مرکزی راهمچون یک زندان بزرگ دانسته وازاین روجدیت وتلاش بیشتر روسای اندرزگاه ها رادرجمیع جهات خواستارشد.

وی تلاش های انجام شده درزندان مشهدرامناسب ارزیابی کرد وافزود: تارسیدن به نقطه­ ی مطلوب هنوز فاصله بسیار است.

جمشیدی بهترین راه برای برون رفت ازمشکلات را کار جهادی ،وتلاش توام باعشق وتوکل دانست.

وی دربخش دیگری ازتوصیه های خود یادآور شدکه دربرابروظیفه ­ای که به ما محول شده است فردای قیامت پاسخگو خواهیم بود.ما بایددست دردست یکدیگر نهاده باهمت وتلاش مضاعف مشکلات راپشت سرگذاشته وفضای کنونی زندانها رامتحول کنیم.

مدیرکل زندانهای استان طرح یک برنامه­ ی مدون پنج ساله رالازمه­ ی کار عنوان نموده وبرشروع آن تاکید داشت.

جمشیدی دربخش دیگری ازسخنان خوداظهار داشت: زیبا سازی اماکن وفضای مختلف زندان درجهت شکل گیری نظم وپرورش شخصیت زندانیان تاثیر بسزایی داشته وبایدبه آن توجه ویژه گردد.

وی همچنین اشتغال ۶۰تا۷۰درصدی مدجویان را بعنوان یکی ازاهداف مهم زندانهای استان توصیف کرده وبرلزوم تلاش حداکثری دراین زمینه تاکید کرد.

جمشیدی رسیدگی به مشکلات قضائی مددجویان راازاهم وظایف مسئولین زندانها دانسته ونیز بررسیدگی به خانواده های زندانیان بیش ازپیش تاکید کرد.

وی درپایان سخنان خود چون همیشه ،برتلاش همه جانبه درمسیر گسترش قرآن آموزی در زندانها وتوجه به مفاهیم قرآنی سفارش موکدنموده وهمچنین ایجادبستر مناسب جهت حفظ نهج البلاغه دربین مددجویان رانیزخواستار وبااستنادبه فرمایشات مقام عظمای ولایت برآمادگی جهت اقدام وعمل  خالصانه تاکید نمود.

پیش ازسخنان مدیرکل زندانهای خراسان رضوی ،عبدی مدیر زندان مرکزی مشهد طی سخنانی ضمن قدردانی ازجمشیدی بخاطر توجه ویژه به زندان مشهدبه طرح مواردوامور انجام شده درحوزه های مختلف پرداخت.

وی بطور خلاصه عملکرد واحدهای مختلف راتشریح نموده وبرخی ازاهداف وچشم اندازهای پیش رودرجهت بهبود اموررا مطرح نمود.

که ازآن میان می توان به گسترش فعالیت های قرآنی دراندرزگاه هاونیز آمادگی وعزم واراده­ ی جدی جهت اعزام تعدادی ازمددجویان به کربلای معلی و زیارت حضرت سیدالشهدا(ع)اشاره داشت.

درباره روابط عمومی

Skip to content