صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدید معاون مدیر کل حوزه ی ریاست و روابط عمومی سازمان زندانهای ‏کشور از زندان مرکزی مشهد

بازدید معاون مدیر کل حوزه ی ریاست و روابط عمومی سازمان زندانهای ‏کشور از زندان مرکزی مشهد

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد، معاون مدیرکل حوزه­ ی ریاست وروابط عمومی سازمان زندانهای کشوربه همراه مدیر کل زندانهای استان اززندان مرکزی مشهد بازدیدکردند.

علی عبدی مدیرزندان مرکزی مشهدباتایید این خبر گفت:عادل خواه معاون مدیر کل حوزه­ ی ریاست وروابط عمومی سازمان زندانهای کشوربهمراه جمشیدی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی ضمن حضور درجمع زندانیان ،ازبخش های مختلف زندان مرکزی مشهد بازدید نمودند.

وی افزود:دراین بازدید وضعیت قضایی ،اسکان،بهداشت ودرمان ،تغذیه وعملکرد ادارات ،واحدها وبخش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

عبدی،گفتگوی رو در رو، نزدیک وصمیمی، وبیان آزادانه­ ی نظرات ،پیشنهادات وانتقادات  اززبان مددجویان راازویژگی های این دیدارعنوان کرده وآن را یکی ازبهترین شیوه ها برای یافتن مشکلات وگام نهادن درجهت رفع آنها خواند.

مدیر زندان مشهدضمن ابراز رضایت ازاین حضور ،آن رارویدادمبارکی خوانده واظهارداشت ؛ماهمواره ازبازدید مسئولین کشور درحوزه های مختلف استقبال نموده ایم چراکه ایمان داریم هریک ازاین بازدیدها وحضورپررنگ مسئولین عالی رتبه­ ی قضایی وسازمانی درجمع مددجویان ، رسیدن به اهداف سازمانی راسرعت بخشیده ومارا درارائه­ ی خدمات وارتقاءکیفیت آن یاری خواهد داد.

عبدی درپایان اقدامات انجام شده درزندان مرکزی مشهد درحوزه های مختلف را ازعنایات خداوندمتعال دانسته ،ضمن تشکر از توجه واهتمام  ویژه­ ی مدیر کل زندانهای خراسان رضوی درجهت هموار سازی موانع ومشکلات، ازکلیه­ ی کارکنانی که باسعه­ ی صدر وبا خلوص نیت وتلاش بی وقفه موجبات ایجاد چنین تحولاتی رادراین مجموعه فراهم نموده اند قدردانی کرد.

درباره روابط عمومی

Skip to content