اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / حضور رئیس دادگاه بخش لطف آباد از زندان ‏درگز ‏

حضور رئیس دادگاه بخش لطف آباد از زندان ‏درگز ‏

در راستای تسهیل امورات و رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان جلسه عرض حضوری  رئیس حوزه قضایی بخش لطف آباد بازندانیان آن حوزه در زندان درگز برگزار گردید.

در این بازدید آقای قربانی مقدم با زندانیان دیدار چهره به چهره داشته و به پرونده های زندانیان رسیدگی ودستورات لازم را صادرنمود.

حسن مزرجی رئیس زندان ضمن تشکر از حضوراین مقام قضائی درزندان  این بازدیدها را موجب تسریع ورفع مشکلات قضایی زندانیان ودرجهت سیاستهای کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه عنوان نمود.

درباره روابط عمومی

Skip to content