اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / حضور ریاست دادگستری ، دادستان و جمعی از قضات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان در زندان و دیدار ‏و گفتگو با زندانیان

حضور ریاست دادگستری ، دادستان و جمعی از قضات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان در زندان و دیدار ‏و گفتگو با زندانیان

به منظوراجرای بهینه دستورالعمل ها وبرنامه های ابلاغی کاهش جمعیت کیفری در زندانها ونظربه تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی برحضورمستمرمسئولین قضایی وقضات محاکم عمومی وانقلاب دربین زندانیان به منظورگره گشایی ازمشکلات قضایی و پرونده ای آنان در راستای پیشگیری ازبلاتکلیفی فرد زندانی و اجرای قانون حبس زدایی با ابتکارعمل ازسوی شاکری سرپرست زندان قوچان حجه السلام والمسلمین آذری رئیس دادگستری به همراه ولیدخت دادستان وجمعی ازقضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با حضوردرزندان ازنزدیک با زندانیان به گفتگو پرداخته وضمن مواجهه حضوری وچهره به چهره با آنان دستورات و پیگیری لازم را جهت  رسیدگی به پرونده های قضایی و درخواستهای مطرح شده  صادرکردند.

درباره روابط عمومی

Skip to content