اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / برگزاری دوره های تربیت مدرس قرآن کریم درزندان مرکزی مشهد ‏

برگزاری دوره های تربیت مدرس قرآن کریم درزندان مرکزی مشهد ‏

مرکز مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی بااعزام اساتیدبرجسته قرآنی طرح تربیت مربی قرآن رادرزندان مشهددرچهاررده کارکنان و زندانیان مردوزن به اجرا می گزارد.

علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهد،ضمن اعلام این خبر گفت:طی رایزنی بامرکز مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی ومذاکراتی درهمین رابطه ،زندان مشهدمیزبان اساتید برجسته قرآنی بود.

وی افزود:این اساتید باحضور درجلسه توجیهی کارکنان وزندانیان بصورت جداگانه وسنجش میزان توانمندی شرکت کنندگان مواردی رادرخصوص چگونگی برگزاری دوره های تربیت مدرس قرآن کریم بیان نموده تاعلاقمندان را آماده حضور دراین دوره هانمایند.

عبدی همچنین بااشاره به وجود افراد توانمند درحوزه های قرآنی درزندان مشهد اعم ازپرسنل ویا زندانیان اظهارداشت :دربخش کارکنان تعداد۲۰نفرمردونیز ۲۲نفر زن ودربخش زندانیان  تعداد۳۸نفرمرد و۴۳نفر زن متقاضی شرکت دراین دوره هابوده وثبت نام نموده اند.

مدیرزندان مشهد تعداداساتید قرآنی را۴نفرعنوان وگفت :دوتن ازاساتیدآموزش کارکنان وزندانیان مردرابرعهده داشته ودونفراز خواهران عهده دارآموزش کارکنان زن وزندانیان نسوان خواهندبود.

عبدی خاطر نشان کرد که درپایان این دوره ازسوی آستان قدس رضوی به قبول شدگان مدرک مربیگری قرآن کریم اعطا خواهدشد.

مدیر زندان مشهدهمچنین افزود:ازسوی مدیریت فرهنگی آستان قدس تعداد۸۰جلدکلام الله مجید،  ۱۸۷جلدکتاب درزمینه احکام وتجوید قرآن ،دوعددپرچم آستان مقدس رضوی وبسته های فرهنگی دیگری نیز به مجموعه زندان مرکزی مشهد اهدا گردید.

عبدی هدف ازبرگزاری این دوره راتوانمندسازی وپرورش استعدادهادرزمینه مربیگری قرآنی خوانده واظهار امیدواری کردکه درآینده ای نه چندان دور ازوجود شرکت کنندگان دراین دوره ها درعرصه آموزش قرآن کریم به سایر کارکنان وبویژه مددجویان بهره مندشده وبه هدف بزرگتر که همان نهضت قرآن آموزی است یک گام نزدیک تر شویم.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

Skip to content