اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور:‏ مهارت آموزی و اشتغال زایی درزندان ها ازمهمترین عوامل بازگشت ‏شرافتمند انه زندانیان به جامعه است ‏

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور:‏ مهارت آموزی و اشتغال زایی درزندان ها ازمهمترین عوامل بازگشت ‏شرافتمند انه زندانیان به جامعه است ‏

قهرمانی معاون توسعه مدیریت ومنابع نیروی انسانی وزارع زاده مدیر کل نوسازی وتحول اداری سازمان زندان های کشور با حضور درزندان مرکزی مشهد،ازواحدهای مختلف بویژه کارگاه های این زندان بازدیدنمودند.

در ابتداعبدی مدیر زندان مرکزی مشهد برخی ازفعالیتهای صورت گرفته درحوزه های مختلف ازجمله موضوع مهارت آموزی واشتغال زندانیان را برشمرده ومواردی درخصوص اقدامات صورت گرفته درزمینه  توسعه فضای اسکان واشتغال زندانیان را عنوان کرد.

قهرمانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور نیز دربازدید ازکارگاه های اشتغال وحرفه آموزی،تحولات صورت گرفته دراین حوزه ودرکارگاه ها رامطلوب ارزیابی کرده وبر توسعه آموزش های فنی وحرفه ای ونیز ترویج پروسه تعلیم استادشاگردی ودرنتیجه گرایش به یک حرفه خاص راضروری خواند.

وی افزود:تلاش درجهت مهارت آموزی واشتغال زایی درزندان ها ازمهمترین فاکتورها  وعوامل بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه محسوب می شودومااین مهم رابه عنوان یک اصل همواره باید سرلوحه امور خود قراردهیم.

قهرمانی بخش عمده ای ازپذیرش زندانیان توسط اجتماع را پس از آزادی منوط به تغییرات صورت گرفته دررفتار،گفتار،کرداروهمچنین کسب مهارت واشتغال آنان دانسته ودرهمین راستا برتلاش واهتمام درجهت رشد وبالندگی وپرورش استعدادها وتغییرنگرش زندانیان درطول مدت حبس  بیش ازپیش تاکید کرد.

در حاشیه این بازدید جمشیدی مدیر کل زندان ها در خصوص اقدامات انجام گرفته و در حال انجام توضیحاتی را ارائه نمود و خواستار حمایت ستاد سازمان جهت تامین اعتبار این طرح ها شد.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content