اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدیدمدیرکل اقتصادودارائی استان اززندان مرکزی مشهد

بازدیدمدیرکل اقتصادودارائی استان اززندان مرکزی مشهد

دکترامیررحیمی مدیر کل اقتصادودارائی و نژادحاجی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی درمعیت جمشیدی مدیر کل زندان های استان، اززندان مرکزی مشهد بازدیدبه عمل آورند.

جمشیدی مدیر کل زندان های استان اظهارداشت:باتوجه به اینکه یکی ازمهمترین دغدغه های مادرزندان های استان تامین نیازمندیهای رفاهی واقامتی برای زندانیان است.ازاین روبمنظور تعامل بیشتر وحرکت درمسیرشفاف سازی ونیز برآورد بهتر هزینه ها، ازدکترامیررحیمی مدیر کل اقتصادودارائی استان دعوت نمودیم تاضمن بازدیدازبخش های مختلف زندان مرکزی ازجمله تاسیسات زیربنایی این مجموعه،ازنزدیک شاهدکیفیت و نوع خدمات ارائه شده به  زندانیان بوده ودرخصوص انجام امورتعمیر وتجهیز بخش های مختلف ،اطلاعات لازم دراختیار وی قرارگرفته تادرکارگروه ویژه تخصیص اعتبارات استانی مورد استفاده قرارگیرد.

وی افزود:درسال جاری اقدامات عمرانی قابل توجهی درمجموعه زندان های استان بویژه زندان مرکزی مشهد صورت گرفته که دراین میان باعنایت به وسعت وجمعیت کیفری زندان مشهد که می توان گفت سومین زندان بزرگ درسطح کشور می باشد،این اقدامات ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد.

جمشیدی همچنین ،ساماندهی وضعیت اسکان زندانیان وتامین امکانات رفاهی وتجهیزاماکن مختلف راجزء چند اولویت سازمانی خوانده وتلاش درجهت رسیدن به بالاترین سطح ممکن درارائه خدمات به زندانیان را توسط مسئولین خواستارشد.

دکترامیررحیمی مدیر کل اقتصادودارائی استان پس ازبازدیدازبخش های مختلف ازجمله تاسیسات،سوله های درحال بازسازی ونیز برخی ازفعالیت های تربیتی ازجمله مسابقات ورزشی ونیز ورزش زورخانه ای وکشتی پهلوانی، فعالیت ها وخدمات انجام شده درزندان مرکزی مشهد را مناسب توصیف کرده ونیز خاطر نشان کرد که ازاین فعالیت ها وخدمات درکارگروه اقتصادی وتخصیص اعتبارات استانی حمایت خواهدکرد.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content