اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / با نظر موافق دادستان های نیشابور و بخش زبرخان، ۶ زندانی انتقالی به اردوگاه چناران آزاد گردیدند

با نظر موافق دادستان های نیشابور و بخش زبرخان، ۶ زندانی انتقالی به اردوگاه چناران آزاد گردیدند

رجبی رئیس زندان نیشابور گفت : با حضور دادستان های نیشابور و بخش زبرخان در اردوگاه چناران، مشکلات قضایی و پرونده ای ۱۶۵ نفر از زندانیان انتقالی بررسی و با آزادی ۶ نفر موافقت گردید.

در راستای رسیدگی به مشکلات قضایی و معیشتی زندانیان انتقالی به اردوگاه چناران و استماع درخواست های آنان، اکبری مقدم  دادستان نیشابور، همتی فر، دادستان حوزه قضایی زبرخان، رجبی، رئیس زندان، شاملی و همت آبادی مدیرعامل و مشاور انجمن حمایت از زندانیان نیشابور، به عرض حضوری و رسیدگی به مشکلات قضایی و معیشتی ۹۵ زندانی بند بسته و ۷۰ زندانی بند باز رسیدگی شد.

همچنین برابر ماده ۲۱۹ آیین نامه در خصوص اعطای مرخصی پایان حبس و نیز ماده ۱۴ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، تعداد ۶ نفر از زندانیان انتقالی از نیشابور به چناران برابر نظر موافق دادستان های نیشابور و زبرخان از زندان آزاد گردیدند.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content