اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / اجرای طرح ارتقاء سطح سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی کارکنان وظیفه اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی

اجرای طرح ارتقاء سطح سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی کارکنان وظیفه اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی

اسماعیل زادگان سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه پرسنل وظیفه عوامل استرس­زای بی­شماری را تجربه می کنند بنابراین تغییرات مربوط به تحول، انطباق با محیط جدید، جدایی از محیط های آشنا و حمایت کننده، رفتارهای گروهی و فشار ناشی از آن و تفاوت های فرهنگی در محیط های نظامی همگی دست به دست هم داده و سربازان را تحت فرسودگی، خستگی جسمانی، روانی و اجتماعی شدید قرار می دهند و تمام ابعاد زندگی از جمله سلامتی آنان را به مخاطره می اندازند و ثابت شده است که اغلب مشکلات از قبیل فرار از خدمت، غیبت، بی انضباطی و … سربازان ناشی از پایین بودن میزان سلامت روانی آنان بوده و همبستگی مثبتی بین آنها وجود داشته و اهمیت این مسئله زمانی افزایش می یابد که برخی مطالعات نشان می دهد که مشکلات این قشر روندی فزاینده دارد.

سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی خراسان رضوی در خصوص اهمیت و لزوم توجه به ارتقاء سطح سلامت روان و بهداشت روانی کارکنان وظیفه گفت: خدمت سربازی بعنوان دوره گذار، مقطعی حساس در زندگی جوان تلقی می شود و غالباً توام با تغییرات عدیده در حوزه های اجتماعی و انسانی می باشد لذا ممکن است سربازان قدرت انطباق با محیط جدید را نداشته و ابعاد سلامتی آنان مورد تهدید جدی قرار گیرد.

حسینی مسئول طرح و دبیر شورای روان درمانی اردوگاه در خصوص تشریح طرح گفت: پروژه مذکور با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی پرسنل وظیفه و در قالب تشکیل و تدوین پرونده سلامت روان بعنوان ملاکی تخصصی، متشکل از فرم مصاحبه تشخیصی، پیشینه بالینی، اقدامات درمانی،نتایج غربالگری و کاربرگ جلسات مشاوره فردی با هدف شناسایی کارکنان وظیفه در معرض بروز رفتارهای پرخطر، پیشگیری از بروز اختلالات روانی و آسیب های عمدی و پیش بینی و برگزاری کارگاه های آموزشی و برگزاری جلسات مشاوره فردی به منظور کشف احساسات، عقاید و رفتارهای مراجعان، کمک و راهنمایی فرد و نهایتا ایجاد بینش صحیح نسبت به حل مشکلات و افزایش کارایی فرد انجام خواهد پذیرفت .

سرپرست اردوگاه در پایان تصریح کرد: امید آنست که طرح مذکور بتواند با شناسایی عوامل مرتبط و گروه های در معرض آسیب، عاملی جهت ارتقاء سلامت روان کارکنان وظیفه و بعنوان یک راهکار و اقدام پیشگیرانه مفید فایده قرار گیرد.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content