صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / حضور دادستان و تعدادی از قضات و دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در زندان قوچان

حضور دادستان و تعدادی از قضات و دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در زندان قوچان

در راستای اجرای دستورالعمل ها و برنامه های ابلاغی کاهش جمعیت کیفری درزندان ها و به منظورگره گشایی ازمشکلات قضایی و پرونده ای زندانیان آقایان ولیدخت ، دادستان ،سرچاهی جانشین وتعدادی ازقضات ودادیاران دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قوچان ضمن حضوردراین زندان و بازدید ازاندرزگاههای مختلف ازنزدیک با زندانیان به گفتگو پرداخته ودستورات و پیگیری لازم را جهت رسیدگی به پرونده های قضایی و درخواستهای آنان صادرکردند .

درحاشیه این بازدید دادستان شهرستان درنشست ویژه ای که با ابتکارعمل ازسوی شاکری ، سرپرست زندان و با حضوراکثریت زندانیان به منظورمعارفه آقای پورآریا بعنوان اولین رئیس شعبه  یک دادگاه انقلاب شهرستان درمحل مجتمع فرهنگی برگزارگردیده بود شرکت نموده و سخنان مبسوطی را ارائه نمود .

درابتدای این جلسه و پس ازعرض خیرمقدم وعرض تسلیت شهادت سردارسرافرازاسلام حاج قاسم سلیمانی توسط ، شاکری سرپرست زندان ، ولیدخت دادستان شهرستان ضمن سخنانی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری درزندان ها خاطرنشان کرد : با حضور پورآریا بعنوان رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب ازاین پس دستگاه قضایی شهرستان به درخواستهای آزادی مشروط و تعلیق مجازات ها ی زندانیان پس از تایید ازسوی مسئولین زندان وارسال به مرجع قضایی با دقت وسرعت عمل بیشتری رسیدگی خواهد نمود .

وی درخاتمه سخنان خویش با اشاره به ضرورت تغییرموثر وانجام اصلاح و تربیت واقعی دررفتاروکردارزندانیان ، شرکت بیش ازپیش آنان را دربرنامه های فرهنگی ، بهره گیری واستفاده ازظرفیت روحانیون ومبلغین مذهبی اعزامی به زندان وحضورحداکثری درفعالیت ها وکلاس های آموزشی فنی و حرفه ای وسایربرنامه های اشتغال محوررا برای دستیابی به این هدف خواستارشد.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content