اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / یارمهربان ناجی زندانیان می شود

یارمهربان ناجی زندانیان می شود

علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهدگفت : درراستای  توصیه های موکد رئیس قوه قضائیه  آیت الله  رئیسی درخصوص جایگزین های مناسب مجازات حبس ،طی جلسات ومذاکرات مستمر بامراجع قضائی وپیگیری های مکرر،درخصوص  صدور احکام جایگزین حبس، باموافقت معاون دادستان ، مقرر گردید تعدادی اززندانیان اندرزگاه نسوان  پس ازمطالعه کتاب تعیین شده وخلاصه نویسی وتایید مسئول فرهنگی اززندان آزادگردند.

وی افزود:دراجرای این طرح نوین طی دوهفته گذشته تعدادشش نفر اززندانیان زن پس از مطالعه کتاب های برگزیده وارائه آن بصورت خلاصه نویسی وشفاهی از زندان آزادشدند.

مدیر زندان مرکزی مشهد بااشاره به جمعیت کیفری تصریح کرد،اجرای چنین طرح هایی درجهت کاهش این جمعیت وبه موازات آن اشاعه فرهنگ کتابخوانی درجامعه بسیار موثر بوده ومجموعه زندان مرکزی مشهد ضمن استقبال ازاین طرح ارزشمند نسبت به هرگونه همکاری دراین جهت آمادگی خود را اعلام می نماید.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content