اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / بازدید معاون دادستان مشهد همزمان با ایام الله دهه فجراز زندان مرکزی مشهد

بازدید معاون دادستان مشهد همزمان با ایام الله دهه فجراز زندان مرکزی مشهد

مطالعه کتب معارفی وسیره اهل بیت سلام الله علیها  سبب ارتقاءدانش ومعرفت شده وراه  بازگشت شرافتمندانه رابه آغوش جامعه هموارتر می کند.

همزمان با ایام الله دهه فجرمعاون دادستان وسرپرست دادگاه های کیفری ناحیه شش مشهد در رأس هیأتی متشکل ازبازپرسان وودادیاران ضمن حضور درزندان وبازدیداز اندرزگاه های مختلف ، دراجتماع زندانیان حضور یافته وپیرامون مسائل معرفتی ودینی واعتقادی به ایراد سخن پرداخت.

وی پس ازبازدیدازکتابخانه یکی ازاندرزگاه ها وبررسی دفتر ثبت کتابخوانان، تنی چنداز آنان را فرا خوانده وشرح کتابهای مطالعه شده توسط آنان را خواستار شد.

زندانیان کتابخوان یکی پس ازدیگری درجایگاه حاضر شده وبه تشریح نکات مهم ازکتب مطالعه شده پرداخته وازسوی معاون دادستان مورد تفقد قرارگرفتند. همچنین نام آنان درلیست اقدامات تشویقی این ناحیه قضائی قرار گرفت.

درادامه معاون دادستان طی سخنانی با تبیین آموزه های اخلاقی واعتقادی ، زندانیان را به توبه وبازگشت به خویشتن دعوت نمود. وی دربخشی ازسخنان خود با روایت خاطره ای ازمحکومیت زندانیان ونتایج توسل به اهل بیت واستغفار به درگاه خداوند ودرنهایت رهایی اززندان سخن گفته و برای رسیدن به مراتب معرفت وشناخت اهل بیت وکرامات ایشان ،حضوردرمحافل قرآنی، اخلاقی واعتقادی ونیز مطالعه کتابهای سودمند دراین زمینه را توصیه نمود.

شایان ذکر است که این هیأت قضایی ازنمایشگاه ویژه دهه فجر بازدید نموده ونیز سرودامام رضا(ع) نیز به یمن حضورمهمانان، توسط گروه هم آوایی زندان مرکزی مشهد اجرا گردید.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content