اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / باحضور معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور صورت گرفت: بررسی وضعیت امکانات رفاهی زندانیان زندان مرکزی مشهد

باحضور معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور صورت گرفت: بررسی وضعیت امکانات رفاهی زندانیان زندان مرکزی مشهد

درواپسین روزهای بهمن ماه ، قهرمانی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان زندان های کشور باحضور در زندان مرکزی مشهداز محل اسکان زندانیان که به تازگی احداث گردیده است بازدیدکرد.

قهرمانی درابتدا بامشاهده فیلمی کوتاه ،درجریان فرایند تغییر کاربری واحداث سالن های جدید قرار گرفته وسپس ازنزدیک از این فضا بازدید نمود.

وی پس از بازدیداز بخش های مختلف این مکان ،فضای ایجاد شده را ازلحاظ نوع سازه وامکانات ، مناسب ارزیابی کرده وتوصیه هایی نیز درهمین زمینه ارائه کرد.

جمشیدی مدیر کل زندان های استان خراسان رضوی گفت:این بازدیددرجهت بررسی روند توسعه وتجهیز فضای اسکان زندانیان بوده و توجه مسئولین بلند پایه سازمان زندان ها به زندان های استان مشوق بسیار خوبی برای عوامل اجرائی ، درجهت ادامه مسیر ارتقاء امکانات رفاهی برای مددجویان خواهدبود.

مدیر کل زندانهای استان همچنین افزود: ایجاد رفاه وبهبود وضعیت اسکان زندانیان در زندان های استان بویژه زندان مرکزی مشهد، ازمهمترین دغدغه های مابوده و در حد توان وبضاعت ، تمام تلاش خود را به کاربرده ایم تا بتوانیم روز به روز به شرایط بهتری دست یابیم.

وی افزود :در ماه های اخیر به لطف خداوند وبا مساعدت مسئولین سازمان زندان ها توانستیم با احداث وتجهیزدوسالن جدید،فضای اسکان زندانیان را توسعه داده وحدود پانصد نفر را در این سالن ها اسکان دهیم.که این اقدام به کاهش تراکم سایر اندرزگاه ها کمک شایانی نموده است.

علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهد دراین دیدارباتشریح تفصیلی ، جزئیات کاملی از عملیات ساخت وساز این پروژه ونیز سایر فعالیت های زندان مرکزی مشهد درحوزه های مختلف ارائه نمود.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content