اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آرشیو تصویری / اعلانات / فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد انجام کار معین(همراه با اصلاحیه)

فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد انجام کار معین(همراه با اصلاحیه)

اداره کل زندان های استان خراسان رضوی به استناد مجوز شماره ۵۱۴۲۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد تعداد ۲۰ نفر به صورت قرارداد انجام کار معین در مشاغل تخصصی از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید.

شرایط پذیرش را اینجا مشاهده نمائید.

ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام با شماره ۳۷۲۳۶۴۷۴  اداره امور کارکنان تماس حاصل نمائید.

اصلاحیه :

ردیف ۱۶ فهرست مشاغل مورد نیاز در صفحه دوم فراخوان با کد شغل محل ۱۶۱۶ عنوان رشته شغلی مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها واحد سازمانی زندان نیشابور اختصاص به داوطلبان زن از سهمیه ۲۵درصد ایثارگران  به ۵ درصد ایثارگران اصلاح می گردد .

درباره روابط عمومی

Skip to content