صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / سفیر آزادی شانزده زندانی در پایتخت معنوی ایران

سفیر آزادی شانزده زندانی در پایتخت معنوی ایران

با دستان توانمند یکی ازخیرین ، شانزده زندانی زندان مشهد به دامان خانواده هایشان بازگشتند.

مدیر زندان مرکزی مشهد درتأیید وتوصیف این خبر گفت:بازهم دست خیرخواه یک هموطن ،گره ازکار بسته خلقی گشود.

وی افزود: دراقدامی کم نظیر یکی از خیرین با اهدای مبلغی قابل توجه اقدام به آزادی شانزده زندانی که مدت مدیدی در حبس بودند را نموده ودلهای آنان وخانواده هایشان را شادنمود.

عبدی با اشاره به توصیه های دین مبین اسلام ونیز برکات نهفته در این حرکت انسانی، افزود: قدم نهادن در راه آزادی زندانیان درحقیقت همان دمیدن روح حیات درکالبد خسته ورنجور انسانهایی است که چه بسا نومید از آزادی  و زندگی دوباره بوده وبی هدف وبی انگیزه در زندان روزگار راسپری می کنند.زندگی بخشیدن همان فرصت آزادانه زندگی کردن وشاید به منزله ارج نهادن وعمل به نص صریح قرآن کریم است که تأکید برنجات انسانهاداشته ونجات یک تن را برابر با نجات جامعه دانسته است.

مدیر زندان مرکزی مشهدکمک به آزادی زندانیان را، پیشگیری از فروپاشی بنیان خانواده ،کمک به حفظ ارزشهای انسانی وکمک به بازگشت شرافتمندانه زندانیان به آغوش جامعه خواند.

وی با قدردانی از خیرین  وفعالان درعرصه آزادی زندانیان، ازهموطنانی که دارای تمکن مالی می باشند،دعوت کرد تا به اندازه توان خود با مشارکت در آزادی زندانیان ، فرصت زندگی دوباره در کنار همسر وفرزندان را به آنان اعطا نموده وموجبات شادی دل آنان ورضایت خداوند را فراهم نمایند.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content