اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدیدرئیس کل دادگستری خراسان رضوی ودادستان مرکز استان از زندان مرکزی مشهد

بازدیدرئیس کل دادگستری خراسان رضوی ودادستان مرکز استان از زندان مرکزی مشهد

همزمان با هفته قوه قضائیه صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و درودی دادستان مرکز استان در معیت جمشیدی مدیر کل زندان های استان از زندان مرکزی مشهدبازدیدکردند.

بازدیدکنندگان ابتداباحضور در جمع زندانیانی که گروه هم نوایان راتشکیل داده وقطعاتی درقالب هم سرایی درتوصیف زائران حضرت ثامن الحجج (ع) اجرا نمودند، به ساحت مقدس امام هشتم ادای احترام نمودند.

در ادامه هیأت قضائی بمنظور اطلاع از امور بهداشتی در زندان ، مرکز بهداشت ودرمان را به عنوان اولین مقصد بازدیدانتخاب نموده واز بخش های مختلف این واحد بازدید به عمل آوردند. .پس از آن با حضور در یکی از اماکن اسکان زندانیان دراندرزگاه شش که به تازگی بازسازی شده است روند آماده سازی این محل را از نزدیک نظاره گر شده وبهسازی آن را را مطلوب ارزیابی کردند.

رسیدگی به درخواست تعدادی از زندانیان آخرین مرحله ازاین بازدیدبودکه باحضور درمرکز اجتماعات وگفتگوی نزدیک بازندانیان ، این مهم نیز محقق گردید.

شایان ذکر است ، رئیس شورای قضائی استان به پیشنهاد مدیر کل زندان ها و به مناسبت هفته قوه قضائیه ،دستور اعطای ۱۰روز مرخصی به کلیه زندانیان دارای شرایط را صادر کرد.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content