صفحه اصلی / مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران احداث تصفيه خانه فاضلاب (نوبت دوم)

اداره كل زندانهاي خراسان رضوي در نظر دارد پرو‍ژه هاي تصفيه خانه فاضلاب خود را در سطح استان از محل اعتبارات عمراني به شركتهاي كه داراي سابقه كاري در اين زمينه و گواهي صلاحيت در رشته تأسيسات و تجهيزات + ...

ادامه مطلب »

فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران احداث تصفيه خانه فاضلاب (نوبت اول)

اداره كل زندانهاي خراسان رضوي در نظر دارد پرو‍ژه هاي تصفيه خانه فاضلاب خود را در سطح استان از محل اعتبارات عمراني به شركتهاي كه داراي سابقه كاري در اين زمينه و گواهي صلاحيت در رشته تأسيسات و تجهيزات + ...

ادامه مطلب »
Skip to content