اخبار کوتاه
صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات

پژوهش و تحقیقات

بررسی نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني شغلي و فرسودگی شغلی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و بدبینی سازمانی در بین کارکنان زندان مرکزی مشهد

این پژوهش با هدف شناسایی نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني و فرسودگی شغلی در رابطه بین فلات زدگي شغلي و بدبینی سازمانی در بین کارکنان زندان مركزي مشهد انجام شده است. جهت بررسی بي تفاوتي سازماني از پرسشنامه دانائي فرد ...

ادامه مطلب »

رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی با نقش تعدیل گرعدالت سازمانی در میان کارکنان زندان مرکزی مشهد

هدف از این مطالعه ، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی با نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در میان کارکنان زندان است . در این پژوهش از جامعه آماری کارکنان زندان مرکزی مشهد در سال ۱۳۹۶ ، ...

ادامه مطلب »

شناخت ویژگی های شخصیتی کودکان دارای والد زندانی با استفاده از آزمون نقاشی خانه ، درخت ، آدم در مقایسه باکودکان عادی

پژوهش حاضر به منظور شناخت ویژگی های شخصیتی همچون اضطراب ، پرخاشگری ، افسردگی ، تکانشگری و سازش نایافتگی در کودکان دارای والدین  زندانی و مقایسه آنها با ویژگی های شخصیتی کودکان عادی با استفاده از آزمون نقاشی خانه ، ...

ادامه مطلب »

بررسی حقوقی خیانت در امانت در حقوق ایران

از نظر سابقۀ تقنینی، جرم خیانت در امانت با توجه به ماده ۲۲۷قانون مجازات عمومی سابق، جرم عمومی تلقی می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون تعزیرات (۱۳۶۲)و تقسیم جرایم به حق اللهی و حق الناسی(مادۀ ۱۵۹قانون ...

ادامه مطلب »

بررسی مقایسه ای اثر درمانی مصاحبه انگیزشی به تنهایی و مصاحبه انگیزشی به همراه درمان های جایگزین نیکوتین بر ترک سیگار زندانیان زندان مرکزی مشهد

شیوع سیگار کشیدن در زندان بسیار بیشتر از جمعیت عمومی جامعه است. در این تحقیق اثر مصاحبه انگیزشی (رواندرمانی) به تنهایی را با رواندرمانی به همراه درمان های جایگزین نیکوتین در ترک سیگار زندانیان زندان مرکزی مشهد مورد مقایسه قرار ...

ادامه مطلب »

بررسی تأثیرهنروحرفه آموزی درپیشگیری ازآسیب های داخلی زندان

هدف از اجرای پژوهش حاضر این است که به بررسی تأثیر هنر و حرفه‌آموزی در پیشگیری از آسیب‌های داخلی زندان در زندان‌های استان خراسان رضوی با تأکید بر زندان مرکزی شهر مشهد بپردازد. روش پژوهش مطالعه کیفی با استفاده از ...

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر آموزش های گروهی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین سربازان وظیفه زندان ها

خطرات ناشی از شیوه رفتارهای پرخطر در محیط های سربازی علاوه بر از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور، موجب تحمیل هزینه های پیش بینی نشده بر سازمان های متولی سربازان خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر آموزش ...

ادامه مطلب »
Skip to content