اخبار کوتاه

اخبار اصلی

اخبار استان

با حضور رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون مدیر ‏کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در زندان تربت جام ‏صورت گرفت ؛ افتتاح مرکز یادگیری محلی ویژه زندانیان ‏زندان تربت جام ‏

به گزارش  روابط عمومی زندان تربت جام ، اسدی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی استان ...

ادامه مطلب »